* bidez adierazitako eremuak derrigorrezkoak dira.

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed

IKA CAMPION
Comedias kalea, 14
31001 Iruñea
Tel. 948 222 246
campion@ika.eus

Astelehenetik ostegunera
Goizean: 10:00-13:30
Arratsaldean: 17:00-20:00

*Uztailean itxita

Ostiraletan
Goizean: 10:00-13:30
Arratsaldean: 17:00-19:00